Dne 17.9.2018 

Reakce na předložený návrh Kolektivní smlouvy.

Dostali jsme reakci od vedení společnosti s vyjádřením, že díky problematice překladů a další administrativě z toho pramenící, není z naší strany možné, abychom jejich další reakci a jednání kolem návrhu KS, očekávali dříve než za dva měsíce.
Od předložení návrhu KS, započíná zákonná lhůta 7 dnů na vyslovení připomínek a započetí jednání o KS.


Lhůta dvou měsíců k samotnému započetí jednání je pro nás neakceptovatelná a
po uplynutí lhůty 60 dnů od podání návrhu, bude vznesen požadavek na přizvání zprostředkovatele viz. 

 ZÁKON
č. 2/1991 Sb.,

Řízení před zprostředkovatelem

§ 11

(1) Smluvní strany si po dohodě mohou ve sporu zvolit zprostředkovatele.

(2) Nedohodnou-li se smluvní strany na zprostředkovateli, určí zprostředkovatele na návrh kterékoliv ze smluvních stran příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky. Ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy může být takový návrh podán nejdříve po uplynutí 60 dnů od předložení písemného návrhu na uzavření této smlouvy.
(3) Zprostředkovatelem může být plnoletý občan způsobilý k právním úkonům nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce. Jde-li o případy uvedené v předchozím odstavci, musí jít o zprostředkovatele zapsaného v seznamu zprostředkovatelů vedeném příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí republiky.

Celkové znění tohoto zákona
Dne 6.9.2018 jsme předložili návrh kolektivní smlouvy. O kterém proběhnou jednání s vedením společnosti.

Tento návrh je dostupný na tomto odkazu předložený návrh KS

O průběhu jednání budeme informovat.

 Zápis z jednání je dostupný na tomto odkazu Zápis z jednání

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.