Problematika nepodložených informací a jejich šíření. Aneb prosím, nešiřte drby!

Tak, jak jste byli ve většině případů, některým ze zástupců OS KOVO informováni k tomuto tématu, i přesto si dovolujeme opětovně na celý kolektiv apelovat.

Prosíme, aby kdokoliv, kdo by měl tu možnost a tzv. zaslechl informaci, která pojednává o konkrétním dění ve zdejším závodě a nejednalo se o informaci, která by pocházela přímo od vedoucího pracovníka (přímý nadřízený), kohokoliv z vedení nebo od zástupců OS KOVO, aby takovou informaci zbytečně nešířil mezi svými kolegy a nevytvářel tak naprosto zbytečně mnohým svým spolupracovníkům stres a nevedlo to ještě k dalšímu překroucení skutečnosti oproti realitě.

Zpravidla tyto informace mají totožné rysy a to, že se zpráva jeví jako naprostá novinka a většinou má šokující, senzační nebo těžko uvěřitelný charakter. Bohužel přesně toto je tím, co jí drží v myslích lidí a nutí je samotné k jejímu dalšímu šíření.

Takovéto poplašné zprávy se opravdu málokdy zakládají na pravdě a ve většině případů, byly po jejich zjištění a oznámení u vedení společnosti označeny za nepravdivé nebo nepřesné do té míry, že se ani jedna jejich část nedala brát za pravdivou.

Prosíme všechny, kdo by jakkoliv mohl zamezit šíření podobných věcí, aby tak učinil, nebo se minimálně sám za sebe zasadil o další šíření. Nejen členové výboru, ale i vedení společnosti Vám za to bude vděčné a určitě si spousta vašich kolegů, kterým se tak desinformace nedostane na mysl, oddychne.

Děkujeme.

Zástupci zaměstnanců za OS KOVO ve Walter Kuřim.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.