Směnování

Plán rozvržení směn 2019
1 směnný 2 směnný 12 H směny Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Dle ustanovení § 217 odst. 1 zákoníku práce platí, že dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v zákoníku práce není stanoveno jinak.

Rozvrh čerpání dovolené (dle dřívejší právní úpravy tzv. plán dovolených) je dokument, podle kterého zaměstnavatel pokud možno určuje zaměstnanci dovolenou, přičemž přihlíží ke svým provozním potřebám a oprávněným zájmům zaměstnance.

Konkrétní dobu čerpání dovolené určuje příslušný vedoucí zaměstnanec prostřednictvím elektronického systému ANET. V té souvislosti není vyloučeno, že dovolená nebude zaměstnanci určena v termínu, předpokládaném v rozvrhu čerpání dovolené, stejně jako je možné, že mu bude (zpravidla na základě jeho žádosti) učena v termínu, s nímž rozvrh čerpání dovolené nepočítá.

Veškeré individuální žádosti lze zadávat skrze elektronický systém ANET, tak jako tomu bylo v předešlém roce. Doporučujeme aby zaměstnanci, kteří mají zájem o dovolené v jiném termínu a znají přesné datum, aby o ni žádali co nejdříve je to možné, žádostem na poslední chvíli nemusí být vyhověno.