Kolektivní vyjednávání díl třetí.

Obdrželi jsme od vedení společnosti protinávrh, který byl na posledním jednání přislíben.

Aby bylo lépe patrné, kde a jak se tento návrh liší od návrhu OS KOVO, vytvořili jsme soubor, kde jsou patrné změny.

(červeně jsou zobrazovány texty, které byly odebírány. Zeleně jsou potom texty které byly přidávány.)

Kolektivní vyjednávání díl druhý.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

a to druhého kola kolektivního vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě na rok 2019 (PKS 2019), ze dne 30.11.2018 mezi společností Walter s.r.o., IČ: 61060003, jako zaměstnavatelem a odborovou organizací OS KOVO (dále jen OO). Přítomni: – Walter s.r.o.: Y. Zhai, L. Randáčková, M. Urban, K. Hálová (zápis), E. Krahulcová (překlad) – OS KOVO: L. Tesař, F. Šmarda, J. Grim, F. Kocáb Průběh jednání:

  1. Zahájení – prohlášení OS KOVO, že si firmy váží, chtějí firmu budovat, jsou seznámeni s tím, že na rok 2019 bude méně zakázek a nechtějí, aby došlo k propouštění zaměstnanců.
  2. Walter má za to, že spolupráce s OS KOVO může fungovat i bez uzavření kolektivní smlouvy v rámci právních norem a vzájemných dohod.
  3. Walter sděluje, že řada zaměstnanců nesouhlasí s postoji OS KOVO, Walter musí dbát na spokojenost všech zaměstnanců.
  4. OS KOVO sděluje, že informuje o jednáních všechny zaměstnance, a to prostřednictvím nástěnky a webových stránek, případně obchází jednotlivá oddělení. Podivují se nad tím, že by někdo mohl být nespokojený s kolektivní smlouvou, když se všichni mohli vyjádřit. Benefity ani navýšení mzdy nemůže nikdo odmítat. KS stanoví minimální nároky zaměstnanců, každý si sám pro sebe může vyjednat se zaměstnavatelem podmínky lepší. OS KOVO očekává diskusi o jednotlivých bodech smlouvy.
  5. Následovala diskuse o principu zvyšování mezd ve Walteru. Walter i OS KOVO souhlasí, že pokud vzniknou jakékoliv nejasnosti či problémy, ev. nespokojenosti zaměstnanců se způsobem odměňování, budou se řešit ihned.
  6. Pokud jde pouze o jednání o zvyšování mezd na rok 2019, má Walter za to, že není nutné uzavírat kolektivní smlouvu. V předloženém návrhu KS není stanoveno dostatečné protiplnění ze strany OS KOVO. Walter sděluje, že KS v navrženém znění nechce podepsat, protože návrh je jednostranný a proto navrhuje, že je možné uzavřít smlouvu o společném fungování obou stran bez uvedení konkrétních benefitů, konkrétních čísel, to znamená rámcovou dohodou o společném fungování. Walter sděluje, že i bez KS hodlá v roce 2019 zvyšovat mzdy a vyplácet bonusy, případně další sociální plnění jako tomu bylo doposud.
  7. OS KOVO požaduje zakotvení benefitů do KS nebo rámcové dohody, aby měli zaměstnanci jistotu, že je obdrží za každých okolností. Teprve v letech poklesu zakázek by mohly strany jednat o snížení počtu benefitů a jejich výše.
  8. Pro Walter znamená fixace podmínek v KS krok zpět a nutnost jednat o všech bonusech od nuly.
  9. OS KOVO požaduje písemný protinávrh, Walter sděluje, že je schopen připravit návrh rámcové smlouvy do 7.12.2018.
  10. Závěrem – organizační záležitosti.

Kuřimi dne 30.11.2018


 V reakci na bod číslo 3.

Rozhodli jsme se po dohodě s vedením na průzkumu mezi zamestnanci, který bude formou dotazníku, kde se bude moct každý svobodně a anonymně vyjádřit zda souhlasí nebo nesouhlasí s postoji OS KOVO, tak jak je formulovalo v návrhu kolektivní smlouvy. Tento dotazník bude dostupný pod tímto odkazem nebo svůj hlas bude možné odevzdat u jakéhokoliv člena výboru, ideálně ve svém pracovním volnu.