Kontakt

 ODBOROVÍ ZÁSTUPCI:

Mgr. Jiří Grim

Mgr. Petra Behancová

Členové výboru seskupení:

Pro komunikaci s celým výborem: vybor@walteroskovo.cz

Filip Šmarda  filip.smarda@walteroskovo.cz

Libor Tesař   libor.tesar@walteroskovo.cz

Petr Sedláček   petr.sedlacek@walteroskovo.cz

Josef Sláma    Josef.slama@walteroskovo.cz

Michal Šenkýř   michal.senkyr@walteroskovo.cz

Petr Dobrovolný     petr.dobrovolny@walteroskovo.cz

Rostislav Popek