Kolektivní vyjednávání díl první.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

a to prvního kola kolektivního vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě na rok 2019 (PKS 2019), ze dne 5.11.2018 mezi společností Walter s.r.o., IČ: 61060003, jako zaměstnavatelem a odborovou organizací OS KOVO (dále jen 00).
přítomni: – Walter s.r.o.: – OS KOVO:
Y. Zhai, L. Randáčková, K. Hálová (zápis), E. Krahulcová (překlad) J. Grim, P. Behancová, F. Kocáb, L. Tesař, F. Šmarda
Průběh jednání:
1. Vyjádření společnosti Walter k návrhu kolektivní smlouvy, není jasné, zda jdou požadavky nad rámec stávajících bonusů.
2. Diskuse o výnosech a prosperitě firmy. OO prohlašuje, že zaměstnavatel dosáhl v období své¨existence vynikajících ekonomických výsledků a tudíž nebrání nic, aby zaměstnavatel návrh předložené kolektivní smlouvy akceptoval. O konkrétních ekonomických údajích se diskutovalo.
3. 00 sděluje, že návrh kol. smlouvy je výsledkem návrhu a požadavků jednotlivých zaměstnanců a očekává protinávrh, co je pro Walter akceptovatelné a co nikoliv.
4. Walter informuje o bonusech, které poskytuje zaměstnancům nad zákonný rámec.
5. 00 sděluje, že uzavřená kol. smlouva bude garantovat, že zaměstnanci budou spokojeni a budou řádně vykonávat svou práci a bude zajištěn sociální smír.
6. 00 sděluje, že v návrhu kolektivní smlouvy jsou již zahrnuty bonusy, které již firma nabízí.
7. 00 navrhuje, aby Walter ke každému bodu smlouvy připojil své vyjádření.
8. Walter sděluje, že je třeba diskutovat o celém konceptu smlouvy, neodmítá uzavření kolektivní smlouvy jako takové, ale je třeba vytvořit reálný (realistický) koncept, akceptovatelný i vlastníky firmy.
9. Závěrem – sjednání termínu dalšího jednání na 19.11.2018 ve 14:00-16:00 hodin ve WKU.
Kuřimi dne 5.11.2018

 

Dohodnutý termín pokračování jednani viz kalendář.

Zápis jednání ke stažení zde.

    TE & WALTER odbory

    Na semináři, kterého se účastní zástupci různých firem, kde působí OS KOVO, jsme navodili spolupráci mezi odborovou organizací v TE connectivity Kuřim, kterým jsme dali k dispozici mechaniku zavedenou v rámci Walter Kuřim, kterou je elektronická nástěnka.

    Jelikož zřejmě narážejí na podobný problém, jako nastává ve firmě Walter, Kuřim což jsou ztracená data z nástěnky fyzické, nebo to, že nástěnka je umístěna v nevhodném prostředí, kam se nemohou snadno a ve všech možných časech dostat všichni zaměstnanci, bez toho aniž by se museli setkávat s vlastním strachem.

    Jsme za vzniklou spolupráci velmi rádi a těžíme z ní spousty materiálů, co se týká informací a mechanik, které pomáhají ve funkci odborové organizace v TE Kuřim.

    Děkujeme.

    V budoucnu přidáme odkaz na tento web, necháme kolegy z TE Kuřim web v poklidu nejdříve dokončit.

    Ukončení flexikonta pracovní doby

     
    Za předpokladu, že jste těmi, kdo podepsali tuto dohodu a nadále vám nevyhovuje. A vaším přáním by bylo jí zrušit, jsme se dotázali personálního oddělení jak postupovat.

     
     
    Bylo nám sděleno, že zrušení této dohody je možné,  ovšem potřeba je, každý konkrétní případ řešit jednotlivě a společně se dohodnout, jakou formou řešit případné hodiny, které ve fondu pracovní doby byly odpracovány.
     
    Pracovníci kteří se nás na toto dotazovali jsou již na jmenném seznamu, který bude předán personálnímu oddělení a není tak potřeba se o toto zrušení hlásit znovu.
    Ti, kteří tak neučinili a mají taktéž zájem,  mohou kontaktovat kohokoliv ze zástupců OS.
    Zbytek už zařídíme za Vás.
     
    O zrušení této dohody může požádat i každý sám za sebe, stačí zajít na personální oddělení a domluvit si schůzku.
     
    V případě zájmu, může být přítomen zástupce odborů ať už jste členy nebo nikoliv.

    Prodloužení celozávodní dovolené o dny 20. a 21.12.2018

    Pro tyto dva dny, 20. a 21.12.2018, po mnoha dotazech plných určitých nejistot ze strany zaměstnanců na OS,
    jsme byli personálním oddělení obeznámeni jak se celá věc má konkrétně.
    Vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení se budou v nejbližších dnech dotazovat každého svého podřízeného u kterých je to možné (dostatek volné dovolené), zda-li si chtějí, případně nechtějí o tyto dva dny zimní celozávodní dovolenou prodloužit.
     
    V případě nejasností nebo kvůli dalším informacím se můžete obracet na své vedoucí pracovníky, personální oddělení nebo na odborové zástupce.

    Rychlý a levný překlad

    Přeložení právních dokumentů levně a rychle?

    Během několika minut (třetí odkaz na google.cz) se jak jsme zjistili. Lze sehnat cenu a termín překladů z českého jazyka do německého a to s ověřením nebo bez něj.

    odkaz na informace k překladům

    Nechali jsme si pro zajímavost vyhotovit cenovou nabídku překladu.

    Běžné vyhotovení překladu s ověřením 3-5 dnů (12 normo stran)
    Cena překladu ……. doplníme po přijetí cenové nabídky.


    Dne 17.9.2018 

    Reakce na předložený návrh Kolektivní smlouvy.

    Dostali jsme reakci od vedení společnosti s vyjádřením, že díky problematice překladů a další administrativě z toho pramenící, není z naší strany možné, abychom jejich další reakci a jednání kolem návrhu KS, očekávali dříve než za dva měsíce.
    Od předložení návrhu KS, započíná zákonná lhůta 7 dnů na vyslovení připomínek a započetí jednání o KS.


    Lhůta dvou měsíců k samotnému započetí jednání je pro nás neakceptovatelná a
    po uplynutí lhůty 60 dnů od podání návrhu, bude vznesen požadavek na přizvání zprostředkovatele viz. 

     ZÁKON
    č. 2/1991 Sb.,

    Řízení před zprostředkovatelem

    § 11

    (1) Smluvní strany si po dohodě mohou ve sporu zvolit zprostředkovatele.

    (2) Nedohodnou-li se smluvní strany na zprostředkovateli, určí zprostředkovatele na návrh kterékoliv ze smluvních stran příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky. Ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy může být takový návrh podán nejdříve po uplynutí 60 dnů od předložení písemného návrhu na uzavření této smlouvy.
    (3) Zprostředkovatelem může být plnoletý občan způsobilý k právním úkonům nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce. Jde-li o případy uvedené v předchozím odstavci, musí jít o zprostředkovatele zapsaného v seznamu zprostředkovatelů vedeném příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí republiky.

    Celkové znění tohoto zákona
    Dne 6.9.2018 jsme předložili návrh kolektivní smlouvy. O kterém proběhnou jednání s vedením společnosti.

    Tento návrh je dostupný na tomto odkazu předložený návrh KS

    O průběhu jednání budeme informovat.

     Zápis z jednání je dostupný na tomto odkazu Zápis z jednání