Mzdové náklady v Česku prudce rostou, firmy dusí papírování

Česká republika patří mezi státy s nejrychleji rostoucími mzdovými náklady. Jejich meziroční nárůst dosáhl v druhém čtvrtletí letošního roku 9,3 %, což je šestá nejvyšší hodnota v EU. Mezi státy s nejvyšším nárůstem patří především ty země, které se do EU přidaly po roce 2004.

Data zveřejnil ve svém měsíčníku Český statistický úřad. Náklady zaměstnavatelů na jejich zaměstnance rostou v celé Evropské unii, v průměru o 2,6 procenta. Jednotlivá odvětví se však značně liší – například ve stavebnictví vzrostly náklady o více než 4 %, ve zdravotnictví pak jen o 2,2 %.

„V současné době je mnohem obtížnější sehnat zaměstnance působící ve stavební výrobě i v západní Evropě, včetně pracovní síly, která dosud přicházela pracovat z nových členských zemí,“ sdělil iDNES.cz Michal Diro, mluvčí České hospodářské komory. Proto podle něj rostou mzdové náklady ve stavebnictví tak rychle.

Mezi státy s největším růstem mzdových nákladů patří především země, které se do EU přidaly po roce 2004. „Nové členské země ve střední a východní Evropě při vstupu do EU měly nižší příjmovou a tedy i mzdovou úroveň svých obyvatel,“ řekl Diro. „Mzdová konvergence (srovnávání výše platů, v tomto případě v rámci EU, pozn. red.), to je objektivní průvodní jev,“ dodal.

Nejrychleji rostly mzdové náklady v Rumunsku, Lotyšsku a Maďarsku. Jen tyto tři státy se přehouply přes hranici 10 %.

Grafické znázornění růstu hodinových nákladů na pracovní sílu ve 2. čtvrtletí...

Grafické znázornění růstu hodinových nákladů na pracovní sílu ve 2. čtvrtletí 2018 | foto: Český statistický úřad

Není to jen plat

Mzdové náklady na zaměstnance neznamenají jenom samotnou výplatu. Patří do nich i veškeré další náklady zaměstnavatelů, například sociální a zdravotní pojištění. „Právě pojistné odvody zaměstnavatelů jsou zátěží české ekonomiky,“ tvrdí Diro.

Celkové přímé náklady zaměstnavatele činí 134 % hrubé mzdy zaměstnance, 25 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění. Tomuto číslu se někdy říká také superhrubá mzda, přestože tento název není nikde zákonně zakotven (je stanoven pouze jako metoda výpočtu daně z příjmů fyzické osoby).

Do mzdových nákladů pak v širším slova smyslu můžeme zahrnout i další výdaje zaměstnavatele, jako například cenu školení či mzdové benefity. Kromě nich pak zaměstnavatele samozřejmě finančně zatěžují i další náklady spojené s provozem a práce s administrativou.

„Česká republika patří v Evropě a možná i ve světě mezi země s nejvyšším počtem zákonů na počet obyvatel. Drtivá většina malých a středních českých firem považuje nadbytečnou administrativní zátěž za největší brzdu podnikání,“ zakončil Diro.

Kolektivní vyjednávání díl první.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

a to prvního kola kolektivního vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě na rok 2019 (PKS 2019), ze dne 5.11.2018 mezi společností Walter s.r.o., IČ: 61060003, jako zaměstnavatelem a odborovou organizací OS KOVO (dále jen 00).
přítomni: – Walter s.r.o.: – OS KOVO:
Y. Zhai, L. Randáčková, K. Hálová (zápis), E. Krahulcová (překlad) J. Grim, P. Behancová, F. Kocáb, L. Tesař, F. Šmarda
Průběh jednání:
1. Vyjádření společnosti Walter k návrhu kolektivní smlouvy, není jasné, zda jdou požadavky nad rámec stávajících bonusů.
2. Diskuse o výnosech a prosperitě firmy. OO prohlašuje, že zaměstnavatel dosáhl v období své¨existence vynikajících ekonomických výsledků a tudíž nebrání nic, aby zaměstnavatel návrh předložené kolektivní smlouvy akceptoval. O konkrétních ekonomických údajích se diskutovalo.
3. 00 sděluje, že návrh kol. smlouvy je výsledkem návrhu a požadavků jednotlivých zaměstnanců a očekává protinávrh, co je pro Walter akceptovatelné a co nikoliv.
4. Walter informuje o bonusech, které poskytuje zaměstnancům nad zákonný rámec.
5. 00 sděluje, že uzavřená kol. smlouva bude garantovat, že zaměstnanci budou spokojeni a budou řádně vykonávat svou práci a bude zajištěn sociální smír.
6. 00 sděluje, že v návrhu kolektivní smlouvy jsou již zahrnuty bonusy, které již firma nabízí.
7. 00 navrhuje, aby Walter ke každému bodu smlouvy připojil své vyjádření.
8. Walter sděluje, že je třeba diskutovat o celém konceptu smlouvy, neodmítá uzavření kolektivní smlouvy jako takové, ale je třeba vytvořit reálný (realistický) koncept, akceptovatelný i vlastníky firmy.
9. Závěrem – sjednání termínu dalšího jednání na 19.11.2018 ve 14:00-16:00 hodin ve WKU.
Kuřimi dne 5.11.2018

 

Dohodnutý termín pokračování jednani viz kalendář.

Zápis jednání ke stažení zde.

    TE & WALTER odbory

    Na semináři, kterého se účastní zástupci různých firem, kde působí OS KOVO, jsme navodili spolupráci mezi odborovou organizací v TE connectivity Kuřim, kterým jsme dali k dispozici mechaniku zavedenou v rámci Walter Kuřim, kterou je elektronická nástěnka.

    Jelikož zřejmě narážejí na podobný problém, jako nastává ve firmě Walter, Kuřim což jsou ztracená data z nástěnky fyzické, nebo to, že nástěnka je umístěna v nevhodném prostředí, kam se nemohou snadno a ve všech možných časech dostat všichni zaměstnanci, bez toho aniž by se museli setkávat s vlastním strachem.

    Jsme za vzniklou spolupráci velmi rádi a těžíme z ní spousty materiálů, co se týká informací a mechanik, které pomáhají ve funkci odborové organizace v TE Kuřim.

    Děkujeme.

    V budoucnu přidáme odkaz na tento web, necháme kolegy z TE Kuřim web v poklidu nejdříve dokončit.

    Ukončení flexikonta pracovní doby

     
    Za předpokladu, že jste těmi, kdo podepsali tuto dohodu a nadále vám nevyhovuje. A vaším přáním by bylo jí zrušit, jsme se dotázali personálního oddělení jak postupovat.

     
     
    Bylo nám sděleno, že zrušení této dohody je možné,  ovšem potřeba je, každý konkrétní případ řešit jednotlivě a společně se dohodnout, jakou formou řešit případné hodiny, které ve fondu pracovní doby byly odpracovány.
     
    Pracovníci kteří se nás na toto dotazovali jsou již na jmenném seznamu, který bude předán personálnímu oddělení a není tak potřeba se o toto zrušení hlásit znovu.
    Ti, kteří tak neučinili a mají taktéž zájem,  mohou kontaktovat kohokoliv ze zástupců OS.
    Zbytek už zařídíme za Vás.
     
    O zrušení této dohody může požádat i každý sám za sebe, stačí zajít na personální oddělení a domluvit si schůzku.
     
    V případě zájmu, může být přítomen zástupce odborů ať už jste členy nebo nikoliv.

    Prodloužení celozávodní dovolené o dny 20. a 21.12.2018

    Pro tyto dva dny, 20. a 21.12.2018, po mnoha dotazech plných určitých nejistot ze strany zaměstnanců na OS,
    jsme byli personálním oddělení obeznámeni jak se celá věc má konkrétně.
    Vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení se budou v nejbližších dnech dotazovat každého svého podřízeného u kterých je to možné (dostatek volné dovolené), zda-li si chtějí, případně nechtějí o tyto dva dny zimní celozávodní dovolenou prodloužit.
     
    V případě nejasností nebo kvůli dalším informacím se můžete obracet na své vedoucí pracovníky, personální oddělení nebo na odborové zástupce.

    Rychlý a levný překlad

    Přeložení právních dokumentů levně a rychle?

    Během několika minut (třetí odkaz na google.cz) se jak jsme zjistili. Lze sehnat cenu a termín překladů z českého jazyka do německého a to s ověřením nebo bez něj.

    odkaz na informace k překladům

    Nechali jsme si pro zajímavost vyhotovit cenovou nabídku překladu.

    Běžné vyhotovení překladu s ověřením 3-5 dnů (12 normo stran)
    Cena překladu ……. doplníme po přijetí cenové nabídky.